Mart ayında, ETF, ITF ve AP üyesi Kathleen Van Brempt’ın oluşturdukları ortak bir heyet, DHL Türkiye işçilerine yönelik kötü muameleye karşı dayanışma içinde olduklarını göstermek için Tümtis’in yanında yer aldılar.